รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานพ้สดุ โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41285_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 417)