ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565

    

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่งสมัครรางวัลบริการภาครัฐ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2565 

เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51279_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 16)