ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

    

ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้

1. โครงการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดรุ่นที่ 7 หลักสูตร 4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2565

2. โครงการการบำบัดรักษายาเสพติดแบบไร้รอยต่อ ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 

3. โครงการการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดรูปแบบจิตสังคมบำบัด (Matrix Program) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2565 

4. โครงการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาล ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51277_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 127)