ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคล หลักสูตร ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร n51272_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 149)