ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล

ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41270_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 30)