รายชื่่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41269_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 62)