ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022

    

ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 

เปิดรับสมัคร 4 สาขา ดังนี้

1. การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม

2. การส่งเสริมสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

3.การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการภาครัฐเพื่อบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. องค์การที่ยืดหยุ่น และการตอบสนองเชิงนวัตกรรมต่อการระบาดใหญ่ของ COVID - 19

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51267_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 105)