ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

    

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ออนไลน์ เรื่อง Emerging infections in the geriatric population และ Geriatric clinic year 2022 และเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ใน Proceeding วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร n51266_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 100)