รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41264_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 61)