รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41263_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 77)