รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1  เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา

สอบคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุม 5 อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41261_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 155)