รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41260_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 74)