รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล                 จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหวางวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41258_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 361)