ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565

    

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2565 จำนวน 2 อัตรา

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51255_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 96)