รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาสรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41249_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 131)