ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป

    

               ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   จำนวน 139 รายการ โดยประกาศขายทอดตลาดในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. และขอดูสภาพครุภัณฑ์ที่จะจำหน่ายได้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร n11237_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 232)