ประกาศซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุด

    

                             ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n31228_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 33)