ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41210_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 293)