ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2564 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งเลื่อนไหล) ราย นางอรวีย์ ปิยะศิริโสฬส ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41202_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 256)