รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก          เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 20 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41200_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 939)