รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศโรงพยาบาลสิชล ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41197_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 338)