ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร
 

ดาวน์โหลดเอกสาร n41182_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 167)