ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

    

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร ลงวันที่  7 พฤษภาคม 2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n41180_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 542)