รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะฯ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม)

    

รพ. สิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  ประจำกลุ่มงานทันตกรรม             จำนวน 1 อัตรา
ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป           ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร รพ.สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41175_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 206)