รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

    

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลสิชล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล โทร. 075-535630-4 ต่อ 166 170 รับสมัครตั้งแต่ 28 เมษายน -5 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41170_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 766)