รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 1-9 เมษายน 2564
ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41147.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 24)