ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ออกไปถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41141.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 44)