แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลสิชล

    

 กลุ่มงานพัสดุ ขอแจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n11136.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 125)

ดาวน์โหลดเอกสาร n11136_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 125)