รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41125.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 37)