รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41122.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 83)