รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41109.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 68)