เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม 2564 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิเศษ!!! เพียง 699.- จากราคา 2,400 บาท

ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564

เวลา 07.30 - 10.30 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล