รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั-ดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน  อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41105.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 68)