รายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)  ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สายสนับสนุน กรณีมีเหตุพิเศษ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41103.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 175)