รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา

    

โรงพยาบาลสิชล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัววันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30. น. ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4 สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ. สิชล

ดาวน์โหลดเอกสาร n41101.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 146)