ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ

    

                 ตามประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31099.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 208)