เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564

    

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต

ในวันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564

เวลา 09.00-13.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล