เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

เชิญชวนตรวจสุขภาพ สำหรับประชาชนทั่วไป ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พิเศษ!!! เพียง 699.- จากราคา 2,400 บาท

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 07.30 - 12.00 น.

ณ หอประชุมอารีรักษ์ โรงพยาบาลสิชล