ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

    

รพ. สิชล ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)                                  ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา  ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41071.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 329)