โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5

    

โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51003.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 35)