โรงงานขาเทียมพระราชทาน โรงพยาบาลสิชล

    

ติดต่อเข้ารับบริการได้ที่งานขาเทียมพระราชทาน กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รพ.สิชล

โทรศัพท์ 075-535630-4 ต่อ 573 ในวันและเวลาราชการ