16 - 17 มกราคม 2563 การตรวจคัดกรองความผิดปกติของอวัยะช่องท้อง โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

    

16 - 17 มกราคม 2563

เวลา 08.00 - 13.00 น.

โครงการพิเศษการตรวจคัดกรองความผิดปกติของอวัยะช่องท้อง โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช