23 - 24 มกราคม 2563 เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปีประชาชนทั่วไป ครั้งที่2/2563

    

23 - 24 มกราคม 2563

เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปีประชาชนทั่วไป ครั้งที่2/2563

เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์