แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 183)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_1.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 158)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_2.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 131)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_3.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 102)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_4.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 182)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_5.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 102)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_6.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 118)

ดาวน์โหลดเอกสาร n1703_7.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 116)