11 เมษายน วันพาร์กินสันโลก

    

โรคพาร์กินสัน   เกิดจากการเสื่อมของสมองอย่างช้าๆ ทำให้ การสร้างสารโดปามีนในสมองลดลง  ส่งผลให้มีความผิดปกติของการควบคุม การเคลื่อนไหวของร่างกาย    ผู้ป่วยโรคนี้จึงมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวผิด ปกติ เป็นอาการสำคัญ