ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 12

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักการคลังมืออาชีพ รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 8-23 สิงหาคม 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 59,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51529_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 36)