เชิญชวนตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

    

เชิญชวนผู้ที่มีอายุ 50-70 ปี ในพื้นที่ ต.สิชล เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และลำไส้ตรง ฟรี ในวันศุกร์ ที่ 20 พ.ค. 2565