ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

    

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปีกชั้น 4  สำนักบริหาร อาคารสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.สิชล ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n41453_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 353)