ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ

    

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ The New Genetic Corporation : Public and Private Co-Operation for Sustainable Growth

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2565

โดยมีค่าสัมมนาท่านละ 50,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51434_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 25)