ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาลเด็กแบบประคับประคอง ปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพยาบาล เด็กแบบประคับประคอง ปี 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2565 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51424_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 28)